ŞİRKET WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Novatemed Innoceuticals A.Ş. (“Şirket”)’e ait bazı ürün ve hizmetlerin yayımlandığı web sitesi olan www.novatemed.com (“Web Sitesi”) ve Şirket’e ait diğer web sitelerini ziyaret eden ve işbu Web Sitesi yoluyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanan kişi (“Kullanıcı”), Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) şart ve koşullarını okumuş ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olmayı kabul etmiş sayılır. (Bundan böyle Kullanıcı ve Şirket birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

 1.    Konu ve Amaç
İşbu Sözleşmenin amacı, ?Şirket ve Kullanıcı arasında, Web Sitesi'nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır. İşbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

2.     Web Sitesi’nin Kullanımı ile İlgili Hükümler

2.1.      Şirket bildirimde bulunmaksızın işbu Web Sitesi’nin tamamını veya herhangi bir bölümünü, işbu Sözleşme hükümleri de dahil olmak üzere geliştirme, tadil etme, değiştirme, erişimini kısıtlama veya yasaklama, yayınını durdurma veya sürekli olarak yayından kaldırma hakkını her zaman saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.

2.2.     Web Sitesi içeriğinde bulunan yazılı ve görsel materyallerin izin alınmadan, herhangi bir amaç için kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi ve/veya benzeri bir şekillerde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır. Fikri ve sınai emeğin korunması için her türlü özenin gösterilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gereklidir. Aksi halde Şirket tarafından her türlü hukuki yola başvurulması hakkı saklıdır.  

2.3.     İşbu Web Sitesi, Şirket tarafından açıkça izin verilmedikçe başka bir web sitesinin içinde çerçeve veya benzeri şekillerde yayınlanamaz. Söz konusu izin başvurusu için bilgi@novatemed.com adresine e-posta göndermeniz ve konuyla ilgili olarak yetkili birim ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

2.4.       Şirket, Web Sitesi'nin indirilmeye müsait dosyalarının virüsler vb. diğer her türlü zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmemekte olup bu tip zarar verme amaçlı kodlardan, dosyalardan veya materyallerden dolayı Kullanıcı veya 3.kişilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmadığını beyan eder. Bu tip zarar verme amaçlı kodların, dosyaların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya kayıp bir verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

2.5.     Kullanıcı, Web Sitesi'ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini beyan ve kabul eder. Şirket, Web Sitesi ve içeriğine dahil tüm unsurları “oldukları gibi” sağlamaktadır. Web Sitesi yoluyla sağlanan tüm bilgi, düşünce, tavsiye ve/veya tavsiye niteliğindeki öngörüler, hizmet veya her türlü materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yayımlanan tüm içeriklerin doğruluğunu, eksiksizliğini, kullanılırlığını ve/veya fayda sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmek yalnızca Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

2.6.     Web Sitesi üzerinden yapılan alışveriş esnasında verilen bilgilerin doğruluğu Kullanıcı'ya aittir. Başkasına ait kullanıcı bilgileri ve/veya başkasına ait kredi kartı ile yapılan alışverişlerden Şirket sorumlu tutulamaz.

2.7.      Kullanıcı, Web Sitesi kullanımı ile bağlantılı olarak;
             (i)    Türkiye Cumhuriyeti ve/veya başka devlet yasalarını, uluslararası sözleşmeleri ihlal etmeyeceğini,
             (ii)    Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, ve/veya başka devlet yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu veya olmadığı uluslararası sözleşmelere aykırı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcı'nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj ve/veya benzeri herhangi bir materyali iletmeyeceğini,
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.8.    Şirket, Web Sitesi'nin kullanımından kaynaklanan maddi ve/veya manevi zararlardan ve/veya diğer her türlü taleplerden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

2.9.    Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde Şirket’e cezai şart olarak her bir ihlal için 25.000 USD'yi (Yirmi beş bin Amerikan Doları) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.     Tarafların Sorumluluklarının Sınırları

3.1.     Şirket, Web Sitesi üzerinden sağlanan ve/veya indirilen herhangi bir işlem, dosya, servis, bilgi, veri ve benzeri her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

3.2.     Şirket, Web Sitesi’nde yer alan hatalar, aksaklıklar veya diğer kusurlardan kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

3.3.     Kullanıcı, tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güvenliğinden, güncellenmesinden ve bu ekipmanlarla ilgili her türlü ücretlendirmeden, vergilendirmeden ve ilgili her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. Kullanıcı'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği zararlardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.4.     Kullanıcı, Web Sitesi'ne erişim ve kullanım nedeniyle işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, her türlü zarar ve masraflardan sorumlu olacaktır.

3.5.     Şirket, Kullanıcı hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığının mahkeme tarafından tespiti halinde, mevcut ve/veya geçmiş Kullanıcı bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

3.6.    İşbu Web Sitesi yasal olmayan hiçbir amaçla kullanılamaz. Hakaret içerikli, küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, müstehcen, küfür içeren, ahlaka aykırı veya herhangi bir kişinin kişilik haklarını zedeleyici, gizliliğini ihlal eden içerikler gönderilemez, kullanılamaz, yayınlanamaz veya böyle bir içeriğe Şirket tarafından izin verilemez.

3.7.    Kullanıcı, işbu Web Sitesi’nin çalışmasını ve diğer ziyaretçiler tarafından kullanımını etkileyebilecek mesajlar, istenmeyen e-postalar veya benzeri materyaller gönderemez. Aksi takdirde, Şirket’in bu tip davranışlarından dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ya tazmin ettirme hakkı saklıdır.

4.      Yetkili Mahkeme  

4.1.     İşbu Sözleşme’den doğan Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, Sözleşme’nin bütününün veya bir kısmının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

4.2.    İşbu Sözleşme’den doğan Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

5.     Sözleşme Hükümleri

5.1.     İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya birden fazla hükümlerinin eksik uygulanması Şirket’in söz konusu hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

5.2.    İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya uygulamasının hukuki, idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması, Sözleşme’nin tamamının geçersiz veya hükümsüz olduğu anlamına gelmemektedir.

5.3.     İşbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir.

Novatemed Innoceuticals A.Ş.                                                                                         Kullanıcı

Bizden Haberler

E-Bülten

Ürünlerimiz, kampanyalar ve firmamız hakkında bilgi almak için üye olun.

Ürünlerimize Ulaşmak İçin

 
DİĞER NOVATEMED SİTELERİ