MESAFELİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

Satıcı Ünvan : Novatemed Innoceuticals Anonim Şirketi
Adres : Ahi Evran Cad. Nurol Plaza No:1H 34398 Maslak/Istanbul
Telefon : 0 212 276 40 40
Faks : 0 212 276 60 80
E-Posta : bilgi@novatemed.com

Müşteri
www.novatemed.com (“Web Sitesi”) ve Novatemed Innoceuticals Anonim Şirketi’ne ait alışveriş sitelerine üye olan ve/veya bu Web Sitesi’ndeki mal veya hizmeti kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi (“Müşteri”).

1.    Konu ve Amaç
İşbu Mesafeli Satış Genel Şartları (“Genel Şartlar”)’nın konusu, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Satıcı ve Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Müşteri, Web Sitesi üzerinden sipariş verdiği dermokozmetik ürünlerin, gıda takviyesi sağlayan ürünlerin ve beşeri ilaçların (“Ürün”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak işbu Genel Şartlar’ı okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

2.    Ürün’ün Teslimi ve İfa Şekli
Ürün, Müşteri’nin yazılı olarak bildirdiği adresine kargo yoluyla teslim edilecektir. Kargo masrafları Müşteri’ye aittir. Teslim anında Müşteri’nin adresinde bulunmaması, belirtilen şekilde bir adresin var olmaması, adreste Müşteri adına başka bir kimsenin Ürün’ü teslim almış olması durumlarında Satıcı, edimini tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş sayılır. Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından, kaynaklanan her türlü zarardan ve/veya Ürün’ün herhangi bir nedenle kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya herhangi bir nedenle kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşabilecek her türlü zarar ve masraflardan Müşteri sorumlu olacaktır.
Satıcı, Ürün’ü, sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kargo şirketine teslim etmelidir. Bu 30 (otuz) günlük süre, yazılı bildirim yapılması koşuluyla Satıcı tarafından en fazla 10 (on) gün uzatılabilir. Satıcı’nın Müşteri’nin verdiği siparişle bağlı olmasının ön şartı, işbu Genel Şartlar’ın Web Sitesi içeriğinin yönlendirdiği şekilde online olarak kabul edilmesi ve yine Web Sitesi’nin yönlendirdiği şekilde Müşteri’nin söz konusu siparişin ödemesini tam ve eksiksiz olarak yapmış olmasıdır.  Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka aracılığı ile geri çekilir ya da iptal edilir ise Satıcı, Ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.    Mücbir Sebep
Satıcı, söz konusu Ürün’e ilişkin stok tükenmesi ve/veya benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller nedeniyle Satıcı’nın, Ürün’ü süresi içinde teslim edememesi halinde, durumu Müşteri’ye Web Sitesi’ne kaydolurken ve siparişi verirken girdiği iletişim detaylarından herhangi biriyle irtibata geçerek bildirir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde Satıcı tarafından iade edilir.

4.    Müşteri’nin Beyan ve Taahhütleri
Müşteri, ayıplı malın teslimi tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ayıbı Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Müşteri bu durumda siparişin iptali, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.
Ürün’ün tesliminden itibaren özenle korunması Müşteri’ye aittir. Ürün’ün Müşteri tarafından gerekli özenle korunmaması nedeniyle oluşabilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir.
Ödemenin tam alınmamasına rağmen Ürün’ün teslim edilmiş olması halinde Müşteri, Ürün’ü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya geri göndermekle yükümlüdür. Bu durumda teslimat giderleri Müşteri’ye ait olacaktır.

5.    Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri
Satıcı, Ürün’ü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıyla teslim etmeye yükümlüdür. Ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.    Ödeme
Stokta bulunan Ürün’ler Web Sitesi’nde belirtilir. Bu Ürün’ler üzerinden verilen siparişlerle ilgili ödemeler kredi kartı ile peşin veya vadeli ya da havale yoluyla yapılır. Ürün’ün stokta bulunmaması halinde Satıcı siparişi aldıktan sonra Müşteri’ye 3 (üç) gün içinde Ürün’ün ne zaman tedarik edebileceğini e-posta yoluyla bildirir. Müşteri’nin e-postayı teyit etmesinin ardından ödeme yapması gerekir.

7.    Cayma Hakkı
Müşteri, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir neden göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde almış olduğu bedeli ve her türlü belgeyi (kıymetli evrakı ve Müşteri’yi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan belgeler) iade etmekle ve 20 (yirmi) gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Fatura aslı Müşteri tarafından Satıcı’ya gönderilmezse Müşteri’ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün’ün teslimat bedeli Müşteri tarafından karşılanır.
8.     Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
Hızlı bozulan ve/veya son kullanma tarihi geçen ve/veya tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer ürünler niteliği itibariyle iade edilemeyecek Ürün’lerdir. Her türlü yazılım ve programların medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit, vb.), kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

9.     Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları
Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın zararını karşılamayı kabul eder.

10.     Yetkili Mahkeme
İşbu Genel Şartlar’dan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere  kadar Müşteri’nin ve Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Müşteri’nin ve Satıcı’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Bizden Haberler

E-Bülten

Ürünlerimiz, kampanyalar ve firmamız hakkında bilgi almak için üye olun.

Ürünlerimize Ulaşmak İçin

 
DİĞER NOVATEMED SİTELERİ